Duurzaam hout
Ontworpen door architect
In Nederland geproduceerd
Gratis verzending vanaf €50

Modelformulier herroeping

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping www.woodwidecities.com

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: www.woodwidecities.com

Moermanskweg 2 Unit 11C
9723 HM Groningen

+31 85 303 71 55

support@woodwidecities.com

 

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product] *

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud] *

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst] *,

herroep/herroepen*

 

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
  • [Naam consumenten(en)]
  • [Adres consument(en)]
  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.